Metody leczenia

Klawiterapia / Pinopresura

Pinopresura jest nieinwazyjną metodą skutecznego leczenia zarówno pacjentów bólowych jak i w sporcie. Jej główną zasadą jest bazowanie na odruchach nerwowych.

Odruch nerwowy powstaje w efekcie drażnienia receptorów nerwowych rozmieszczonych w powłokach ciała, czyli: skórze i błonach śluzowych, mięśniach, okostnej i bezpośrednio nerwów. Pozwala to pobudzać takie spontaniczne cechy jak: samoregulacja, autonaprawa, regeneracja i samozdrowienie. Cechy te posiada każdy z nas i dzięki klawiterapi mogą być one doskonalone i rozwijane. Terapia odruchowa pozwala podłączyć się do ośrodków nerwowych, wskazując choremu organizmowi miejsca, w których potrzebna jest naprawa czy regulacja funkcji.

Terapia ta pozostaje w ścisłym związku z funkcją i anatomią układu nerwowego. Oddziaływanie fizyczne na skórę czaszki jest jednym z najskuteczniejszych sposobów oddziaływania w ramach terapii odruchowej. Znając anatomię mózgu i jego rzutowania na powłoki czaszki, poddając strefy mózgu odpowiedniej stymulacji, uzyskuje się efekt odruchu. Określone miejsca na skórze głowy, są związane z ośrodkami w mózgu, będącymi czaszkowymi strefami projekcyjnymi części ciała i narządów wewnętrznych oraz ich funkcji. Wpływa na odreagowanie psychologiczne i nerwowe.

Najczęściej stosowana w :

– skręceniach stawu

– zaburzeniach czynnościowych po zabiegach neurochirurgicznych

– zaburzeniach psychosomatycznych

– zaburzeniach naczyniowo-ruchowych

– złamaniach kości

– urazach sportowych

– bólach głowy

Co leczę?

Dolegliwości bólowe

 

Stany po urazach sportowych

 

Stany pooperacyjne